KundSe extra till att den adress och de kontaktuppgifter som du uppger vid beställningstillfället stämmer. För beställare under 18 år krävs målsmans godkännande. Beställning i någon annan persons namn utan dennes medgivande leder till en polisanmälan.

Dina personuppgifter

I samband med din beställning godkänner du att uppgifterna lagras och används för att fullfölja och tillhandahålla den service som du förväntar dig. Enligt EUs dataskyddsförordning (GDPR) har du rätt att få den information som är registrerad på dig. Anser du att den är felaktig eller irrelevant kan du alltid begära en rättelse eller att uppgiften lyfts ur kundregistret. Dina uppgifter kommer användas enbart för det som berör dina beställningar, inte missbrukas eller säljas till någon.

Priser

Priserna på Thomas Skivor’s hemsida uppdateras ibland och visas inklusive moms. Priset som gäller vid beställningen gäller sedan även vid faktureringstillfället. Priset som gäller är det som står på presentationssidorna förutom om priset är uppenbart felaktigt.

Om inget pris finns angivet för en produkt får du gärna upplysa mig och få ett aktuellt pris på produkten i fråga. Thomas Skivor reserverar sig för felpublicerade priser.

Betalningsvillkor

Vid försäljning sker direktbetalning med säker banktransaktion direkt eller via Swish och banktransaktioner. Faktura erbjuds ej om det inte blivit i en överänskommelse.

Ej uthämtade paket

Om paketet inte hämtas tillkommer en fakturerad avgift om 300 kr för hantering av returen.

Felaktig information

Vi förbehåller oss för fel i produktinformation. Vi kan ej heller garantera att en bild återger varans exakta utseende.

Leveranser

Normal leveranstid är 1–5 dagar, men vid hög orderingång eller beställning kan leverans ta extra tid. Är någon skiva slut på lager meddelas detta snarast möjligt med uppgift om den sannolika leveranstiden. Thomas Skivor har rätten att neka leverans pga Thomas Skivor’s eller leverantörs, lagersituation (exempelvis en restnotering) eller om beställningen du gjort av någon anledning inte kan godkännas. Jag meddelar dig via mobil eller e-post ifall sådana situationer uppstår.

Liggetiden för uthämtning av paket är normalt 14 dagar. Om din order inte löses ut i tid går den i retur till Thomas Skivor, och du debiteras fraktkostnaderna. 

Om Du som kund anser att leverans dröjer för länge, att Du önskar avbeställa produkten måste ordern avbeställas innan leverans, enligt dessa köpevillkor.

Synliga skador vid mottagande skall direkt reklameras till Post Nord. Skador på omslag och/eller skivor som uppenbart beror på behandling under mottagning och frakt bör anmälas direkt till Post Nord. Saknade varor, felaktigt skickade varor eller andra spörsmål som inte rör fraktbolaget ska returneras till Thomas Skivor mot ersättning av fraktkostnaden.

Ändring av beställning

Fram till det att din order levereras kan du förändra din order utan extra kostnad (undantaget eventuellt pågående prisändring). Det pris som då gäller är det som blir aktuellt efter ändringen. Vill du ändra i din order som leder till att totalbeloppet blir högre eller lägre än tidigare ber vi dig kontakta oss så att ordern tags bort och du gör en ny beställning. Eventuell överskridande mellanskillnad förs åter till ditt angivna konto.

Avbeställning

Du kan avbeställa en order fram till det att ordern levereras, inkluderat kraftigt försenade leveranser. Du får då tillbaka dina pengar på ditt angivna konto.

Ångerrätt (och returer)

Returfrakten sker på din bekostnad och under ditt ansvar vad gäller förpackning, emballage och avgift från transportbolaget. I lagen förväntas försiktighet av originalförpackningen på ett sätt att den ska kunna erbjudas till en ny kund. Thomas Skivor ersätter kundens fraktkostnader (mot kvittens) vid reklamationer om reklamationen berör ett ursprungsfel.

Citat från Konsumentverket om Distansavtalslagen:

”Konsumenten har rätt att undersöka varan för att se vad den har för egenskaper och funktion. Om konsumenten använder eller hanterar varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den kan företaget ha rätt till ersättning för värdeminskning. För att ha rätt till sådan ersättning måste företaget vid avtalet ha informerat konsumenten om förutsättningarna för värdeminskningsavdrag och om ångerrätten.”

Thomas Skivor förbehåller rätten att avvakta återbetalningen tills kollit anlänt.

Kunder utanför EU/ESS

Tull och avgifter återbetalas inte till kunden, om kunden önskar returnera varan. 

Försäljning Norge

Försäljning till Norge sker skattefritt. Kontakta Thomas Skivor om önskat köp.

Vid tvist

Thomas Skivor följer Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer i en eventuell tvist.

Postadress: ARN, Box 174, 101 23 STOCKHOLM

Force Majour

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför all kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, befrias Thomas Skivor från sina förpliktelser att fullgöra dessa villkor eller att fullfölja dessa under förväntad tid.